VyobrazeníČíslo a názevVýznam, užití a poznámky
CZ-E01 Počet.jpgE 1 PočetVyznačuje skutečný počet.
CZ-E02a Tvar křižovatky.jpgE 2a Tvar křižovatkyVyznačuje skutečný tvar křižovatky.
CZ-E02b Tvar křižovatky.jpgE 2b Tvar křižovatkyVyznačuje skutečný tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.
CZ-E02c Tvar křižovatky.jpgE 2c Tvar křižovatkyVyznačuje skutečný tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-E02d Tvar dvou křižovatek.jpgE 2d Tvar dvou křižovatekVyznačuje skutečný tvar křižovatky a hlavní a vedlejší pozemní komunikaci pro dvě křižovatky po sobě následující.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-E03a Vzdálenost.jpgE 3a VzdálenostVyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. změněn tvar ze čtverce na ležatý obdélník.
CZ-E03b Vzdálenost.jpgE 3b VzdálenostVyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Značka P 4 (Dej přednost v jízdě!), pod kterou je tato tabulka umístěna, je předběžnou značkou k značce P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-E04 Délka úseku.jpgE 4 Délka úsekuVyznačuje délku úseku, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-E05 Celková hmotnost.jpgE 5 Největší povolená hmotnostJe-li umístěna pod zákazovou nebo příkazovou značkou, omezuje platnost zákazu nebo příkazu na vozidlo, jehož celková hmotnost přesahuje údaj uvedený na tabulce. U jízdní soupravy rozhoduje součet celkových hmotností vozidel soupravy.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. s velkým T, v souvislosti s vypuštěním hmotnostní údaje ze značky zákazu vjezdu nákladních automobilů. Od 1. 1. 1976 bylo vyhláškou č. 100/1975 Sb. písmeno T opět nahrazeno malým písmenem t. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Celková hmotnost na název Největší povolená hmotnost.
CZ-E06 Za mokra.jpgE 6 Za mokra (za deště)Omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na podmínky mokré vozovky.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Za mokra na název Za mokra (za deště).
CZ-E07a Směrová šipka.jpgE 7a Směrová šipka pro směr přímoVyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka umístěna.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Směrová šipka na název Směrová šipka pro směr přímo.
CZ-E07b Směrová šipka.jpgE 7b Směrová šipka pro odbočeníVyznačuje směr k místu, ke kterému se vztahuje značka, pod kterou je tabulka umístěna.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. Od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. změnila tvar z úzkého obdélníku na širší, jako vzor je (počínaje vyhláškou 99/1989 Sb.) uvedena již jen jedna směrová varianta. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Směrová šipka na název Směrová šipka pro odbočení.
CZ-E08a Začátek úseku.jpgE 8a Začátek úsekuVyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz parkování v určitém směru nebo úseku“, pod číslem 13a v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Šipka se umísťovala pod značku rovnoběžně s osou vozovky, kolmo k ploše vlastní značky.
Novodobě značka zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-E08b Průběh úseku.jpgE 8b Průběh úsekuVyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz parkování v určitém směru nebo úseku“, pod číslem 13a v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Šipka se umísťovala pod značku rovnoběžně s osou vozovky, kolmo k ploše vlastní značky.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
CZ-E08c Konec úseku.jpgE 8c Konec úsekuVyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz parkování v určitém směru nebo úseku“, pod číslem 13a v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Šipka se umísťovala pod značku rovnoběžně s osou vozovky, kolmo k ploše vlastní značky.
Od 1. 1. 1967 byla vyhláškou č. 80/1966 Sb. zrušena značka „Konec zákazu zastavení nebo stání“, tvořena škrtnutou zšedlou variantou značky Zákaz stání. Zároveň byla toutéž vyhláškou zavedena dodatková tabulka Konec úseku.
CZ-E08d Úsek platnosti.jpgE 8d Úsek platnostiVyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
CZ-E08e Úsek platnosti.jpgE 8e Úsek platnostiVyznačuje úsek, pro který platí značka, pod níž je tabulka umístěna.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
CZ-E09 Druh vozidla.jpgE 9 Druh vozidlaOmezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vyznačený druh vozidla. Užívají se zejména příslušné symboly ze zákazových značek.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-E10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou.jpgE 10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhouUžívá se zejména v případě ostrého úhlu křížení.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
E11-DODTAB.svgE 11a Bez časového poplatkuPodle původního ustanovení se užívala spolu se značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a označuje úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem. Konec takového úseku se označuje příslušnou značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla bez této tabulky. Podle vyhlášky 294/2015 Sb. tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem, a tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláška č. 507/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 značku přejmenovala z názvu Bez poplatku na název Bez časového poplatku. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 značka přečíslovaná z E 11 na E 11a.
CZ-E11b S časovým poplatkem (2016).jpgE 11b S časovým poplatkemOznačuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem, a lze ji použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
IP15d-INFZN.svgE 11c Bez mýtnéhoJako značka IP 15d ukončovala platnost značky IP 15c. Jako dodatková tabulka E 11a se užívala spolu se značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a označovala úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno mýtným, a konec takového úseku se označoval příslušnou značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla bez této tabulky. Podle vyhlášky 294/2015 Sb. tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno mýtným, a tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
Zavedena vyhláškou č. 507/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 pod označením IP 15d Konec mýtného a duplicitně stejnou vyhláškou jako dodatková tabulka E 11a Bez mýtného. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 je pod označním IP 15d zrušena a dodatková tabulka E 11a je přečíslována na dodatkovou tabulku E 11c Bez mýtného.
IP15c-INFZN.svgE 11d S mýtnýmPodle původního vymezení označovala úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným a byla zpravidla doplněna značkou IS 16b nebo IS 16c (Silnice I. třídy). Neužívala se na dálnici a silnici pro motorová vozidla. Symbol mýtného vyobrazený na této značce bylo užít také samostatně na informativních značkách směrových jako informaci o tom, že při jízdě vyznačeným směrem bude užita pozemní komunikace zpoplatněná mýtným. Podle vyhlášky 294/2015 Sb. tabulka označuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno mýtným, a tabulku lze použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno mýtným.
Zavedena vyhláškou č. 507/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007 pod označením IP 15c Mýtné. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na dodatkovou tabulku E 11d S mýtným.
E11b-DODTAB.svgE 11e Bez časového poplatku a mýtnéhoPodle původního ustanovení se užívala se spolu se značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla a označovala úsek dálnice nebo silnice pro motorová vozidla, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným. Konec takového úseku se označuje příslušnou značkou dálnice nebo silnice pro motorová vozidla bez této tabulky. Podle vyhlášky 294/2015 Sb. tabulka označuje úsek dálnice, jehož užití není zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným, a tabulku lze použít také k označení úseku silnice, jehož užití není na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem ani mýtným.
Zavedena vyhláškou č. 507/2006 Sb., účinnost od 1. 1. 2007. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 byla přečíslována z označení E 11b na E 11e.
CZ-E11f S časovým poplatkem a mýtným (2016).jpgE 11f S časovým poplatkem a mýtnýmOznačuje úsek silnice, jehož užití je zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným, a lze ji použít také k označení úseku dálnice, jehož užití je na rozdíl od předcházejícího úseku zpoplatněno časovým poplatkem a mýtným.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
CZ-E12 Jízda cyklistů v protisměru.jpg
CZ-E12a Jízda cyklistů v protisměru (2016 - verze 2015-07-31).jpg
E 12a Jízda cyklistů v protisměruJe-li umístěna pod dopravní značkou IP 4a nebo IP 4b (jednosměrný provoz), upozorňuje řidiče, že v protisměru je povolena jízda cyklistů.
Zavedena vyhláškou č. 91/2009 Sb. od 21. 4. 2009, novelizační vyhláškou č. 247/2010 Sb. k 14. 9. 2010 přečíslována z E 12 na E 12a. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 změněna podoba značky (vypuštěna přerušovaná čára, mírně změněny proporce). Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
CZ-E12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen.jpg
CZ-E12b Vjezd cyklistů v protisměru povolen (2016 - verze 2015-07-31).jpg
E 12b Vjezd cyklistů v protisměru povolenJe-li umístěna pod dopravní značkou B 2, povoluje vjezd cyklistů v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
Zavedena vyhláškou č. 247/2010 Sb. od 14. 9. 2010. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 změněna podoba značky (vypuštěna přerušovaná čára, mírně změněny proporce). Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
CZ-E12c Povolený směr jízdy cyklistů.jpgE 12c Povolený směr jízdy cyklistůZa použití odpovídajících směrových šipek vyznačuje možný směr jízdy cyklistů.
Zavedena vyhláškou č. 247/2010 Sb. od 14. 9. 2010.
CZ-E12 Text.jpgE 13 Text nebo symbolOmezuje nebo doplňuje platnost značky, pod kterou je umístěna, vhodným nápisem, případně symbolem.
Tabulka s nápisem JEN ZÁSOBOVÁNÍ omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla zajišťující zásobování nebo lékařské, opravárenské, údržbářské, komunální a podobné služby pro oblast za značkou a na vozidla s označením O 1, pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem MIMO ZÁSOBOVÁNÍ.
Tabulka s nápisem JEN DOPRAVNÍ OBSLUHA omezuje platnost značky, pod kterou je umístěna, na vozidla vyjmenovaná jako zásobování a dále na vozidla taxislužby a vozidla, jejichž řidiči, popřípadě provozovatelé mají v místech za značkou bydliště, sídlo nebo garáž; pro tato vozidla neplatí značka, pod kterou je umístěna dodatková tabulka s nápisem MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY, který je však pravopisně spatně.[2]
Do obrazové části přílohy byl vzor této značky poprvé zaveden od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.

E 17 Nedostatečný průjezdní profil vozovky.svgVyhláškou č. 91/2009 Sb. značka přečíslována z E 12 na E 13. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Text na název Text nebo symbol. Ve vyhlášce uvedený příklad symbolu je však téměř totožný se současně zavedenou tabulkou E 17 Nedostatečný průjezdní profil vozovky, tabulky se jen mírně liší poměrem stran.
E14 Tranzit.svgE 14 TranzitOmezuje platnost značky na nákladní vozidla, pro něž užití takto označeného úseku není nezbytné pro dosažení místa nakládky, vykládky, údržby nebo opravy vozidla, sídla, provozovny nebo obvyklého bydliště dopravce nebo řidiče.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
E15 Kategorie tunelu.svgE 15 Kategorie tuneluTabulka doplňuje značku „Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný náklad“ a informuje o příslušné kategorii tunelu v následujícím úseku pozemní komunikace. Údaj o kategorii se uvádí v rozmezí písmen „B“ až „E“ podle jiného právního předpisu. Pro tunely kategorie „A“ se tyto značky nepoužívají.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
CZ-E16 Vzdálenost k příští čerpací stanici (2016).jpgE 16 Vzdálenost k příští čerpací staniciTabulka doplňuje zpravidla značku „Návěst před odpočívkou“ a informuje o vzdálenosti k čerpací stanici, která následuje za čerpací stanicí nacházející se na vyznačované odpočívce.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
E 17 Nedostatečný průjezdní profil vozovky.svgE 17 Nedostatečný průjezdní profil vozovkyTabulka v kombinaci s dopravní značkou „Jiné nebezpečí“ upozorňuje na omezení průjezdního profilu vozovky.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. Toutéž vyhláškou byla tabulka se shodným symbolem a mírně odlišným poměrrem stran zavedena též u tabulky E 13 Text nebo symbol jako příklad použití symbolu.
Sdílet článek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno
Mohlo by vás zajímat
0 0 hlas
Hodnocení článku
Sledovat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře