VyobrazeníČíslo a názevVýznam, užití a poznámky
CZ traffic sign IZ1a.svgIZ 1a DálniceTato podoba zavedena pod novým označením vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. Dříve umístěné značky, odpovídající podobě uvedené ve vyhlášce 30/2001 Sb. pod označením IP 14a, platí podle přechodného ustanovení až do 31. prosince 2025.
CZ traffic sign IZ1b.svgIZ 1b Konec dálniceTato podoba zavedena pod novým označením vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. Dříve umístěné značky, odpovídající podobě uvedené ve vyhlášce 30/2001 Sb. pod označením IP 14b, platí podle přechodného ustanovení až do 31. prosince 2025.
CZ traffic sign IZ2a.svgIZ 2a Silnice pro motorová vozidlaTato podoba zavedena pod novým označením vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. Dříve umístěné značky, odpovídající podobě uvedené ve vyhlášce 30/2001 Sb. pod označením IP 15a, platí podle přechodného ustanovení až do 31. prosince 2025.
CZ traffic sign IZ2b.svgIZ 2b Konec silnice pro motorová vozidlaTato podoba zavedena pod novým označením vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016. Dříve umístěné značky, odpovídající podobě uvedené ve vyhlášce 30/2001 Sb. pod označením IP 15b, platí podle přechodného ustanovení až do 31. prosince 2025.
IP08acr.jpgIZ 3a TunelOznačuje blízkost vjezdu do tunelu, kde platí zvláštní pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. pod číslem IP 8a. Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 3a.
IP08bcr.jpgIZ 3b Konec tuneluOznačuje místo, kde končí platnost zvláštních pravidel provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. pod číslem IP 8b. Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 3a.
IS12acr.jpgIZ 4a ObecOznačuje začátek obce a informuje o jejím názvu. Značka ukončuje platnost značky B 20a (nejvyšší dovolená rychlost) a úsek pozemní komunikace zpoplatněný mýtným.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Jméno města, obce, místa“, pod číslem 8 v části C, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Oznamovala jména měst a obcí s počtem obyvatel aspoň 2000, jakož i měst, obcí a míst významných pro turistický ruch, a umisťovala se ve vzdálenosti asi 100 m před počátkem souvislého zastavění nebo v místě, kde odbočuje příjezd k městu (obci).
Od 1. 1. 1976 bylo vyhláškou č. 100/1975 Sb. dosavadní provedení (žluté písmo na modrém podkladu, tedy stejně jako na tehdejších směrových šipkách) nahrazeno provedením v černém písmu na bílém podkladu.
Ve vyhlášce 30/2001 Sb. pod číslem IS 12a, vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 4a.
IS12bcr.jpgIZ 4b Konec obceOznačuje konec obce. Značka ukončuje platnost značky IS 12a a značky B 20a.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. pod číslem IS 12b, vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 4b.
CZ-IS12c Obec v jazyce národnostní menšiny (2009).jpgIZ 4c Obec v jazyce národnostní menšinyZa podmínek stanovených zákonem o obcích se umísťuje pod dopravní značkou IS 12a a informuje o názvu obce v jazyce národnostní menšiny.
Modrobílá verze byla zavedena vyhláškou č. 507/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007, černobílá verze vyhláškou č. 91/2009 Sb. s účinností od 21. 4. 2009, lhůta pro nahrazení první verze byla do 21. 10. 2009. Do vyhlášky 30/2001 Sb. zařazena pod číslem IS 12c, vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 značka přeřazena a přečíslována na IZ 4c.
CZ-IS12d Konec obce v jazyce národnostní menšiny (2009).jpgIZ 4d Konec obce v jazyce národnostní menšinyZa podmínek stanovených zákonem o obcích se umísťuje pod dopravní značkou IS 12b.
Modrobílá verze byla zavedena vyhláškou č. 507/2006 Sb. s účinností od 1. 1. 2007, černobílá verze vyhláškou č. 91/2009 Sb. s účinností od 21. 4. 2009, lhůta pro nahrazení první verze byla do 21. 10. 2009. Do vyhlášky 30/2001 Sb. zařazena pod číslem IS 12a, vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 4d.
CZ-IP26a Obytná zóna.jpgIZ 5a Obytná zónaZavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. měla označení IP 26a. Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 5a.
CZ-IP26b Konec obytné zóny.jpgIZ 5b Konec obytné zónyMůže být též umístěna vlevo při výjezdu z obytné zóny z opačné strany značky počátku zóny.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. měla označení IP 26b. Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 5b.
IP27acr.jpgIZ 6a Pěší zónaOznačují oblast, například část obce, určenou především pro chodce. Ve spodní části značek se vyznačuje vhodným nápisem nebo symbolem, kterým vozidlům je vjezd do této oblasti povolen a popřípadě v jaké době.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. měla označení IP 27a. Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 6a.
IP27bcr.jpgIZ 6b Konec pěší zónyMůže být umístěna vlevo při výjezdu z pěší zóny z opačné strany značky počátku zóny.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. měla označení IP 27b. Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 6b.
CZ-IZ09a Emisní zóna (2016).jpgIZ 7a Emisní zónaZavedena vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
CZ-IZ09b Konec emisní zóny (2016).jpgIZ 7b Konec emisní zónyZavedena vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
IP25acr.jpgIZ 8a Zóna s dopravním omezenímOznačuje oblast (část obce apod.), kde platí nebezpečí, zákaz nebo omezení vyplývající z užitých symbolů značky nebo značek, pokud místní úpravou provozu na pozemních komunikacích uvnitř oblasti není stanoveno jinak. Dopravní omezení týkající se jen určitých vozidel, doby apod. se vyznačuje ve spodní části značek vhodným nápisem nebo symbolem.
Vyhláškou č. 100/1975 Sb. byla s účinností od 1. 1. 1976 zavedena značka F 5a Zakázané stání. Tu ve vyhlášce č. 99/1989 Sb., účinné od 1. 1. 1990, nahradila značka Zóna s dopravním omezením. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. byla uvedena pod označním IP 25a.
Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 8a, zároveň byla umožněna i čtvercová varianta značky.

IP25a - zóna.svg Čtvercová varianta byla zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. ledna 2016.

IZ 8a.svg Variantní vzor podle vyhlášky 84/2016 Sb., účinné od 21. 3. 2016
IP25bcr.jpgIZ 8b Konec zóny s dopravním omezenímVyhláškou č. 100/1975 Sb. byla s účinností od 1. 1. 1976 zavedena značka F 5b Konec zakázaného stání. Tu ve vyhlášce č. 99/1989 Sb., účinné od 1. 1. 1990, nahradila značka Konec zóny s dopravním omezením. Ve vyhlášce 30/2001 Sb. byla uvedena pod označním IP 25b.
Vyhláškou č. 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přeřazena a přečíslována na IZ 8b.
CZ-IZ 9a Zóna pro cyklisty (2016).jpgIZ 9a Zóna pro cyklistyZavedena vyhláškou 84/2016 Sb. s účinností od 21. 3. 2016

CZ-IZ 9a Zóna pro cyklisty (povolen vjezd jiných vozidel) (2016).jpg Varianta s povolením vjezdu jiných vozidel
CZ-IZ 9b Konec zóny pro cyklisty (2016).jpgIZ 9b Konec zóny pro cyklistyZavedena vyhláškou 84/2016 Sb. s účinností od 21. 3. 2016
Sdílet článek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno
Mohlo by vás zajímat
0 0 hlas
Hodnocení článku
Sledovat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře