Řidičský průkaz

Sekce Řidičské průkazy se zaměřuje na problematiku související s řidičskými průkazy – najdete zde informace o platnosti řidičských průkazů, popis postupu pro vydání nového řidičského průkazu nebo jeho výměnu.

Řidičské oprávnění

Skupina řidičského oprávnění určuje, pro kterou skupinu motorových vozidel či jízdních souprav je řidičské oprávnění platné. Evropské standardy stanoví Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES ze dne 20. prosince 2006 o řidičských průkazech. V České republice je toto vymezení zapracováno do zákona č. 361/2000 Sb., o pravidlech provozu na pozemních komunikacích, zejména § 80 a násl.

Novelizační zákon ze dne 23. října 2014 s účinností od 7. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno