VyobrazeníČíslo a názevVýznam, užití a poznámky
C01cr.jpgC 1 Kruhový objezdPřikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených. Značka je vždy doplněna značkou P 4 (Dej přednost v jízdě!) nebo P 6 (Stůj, dej přednost v jízdě!).
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově zrušila dosavadní povinnost doplnit značkou Dej přednost, znovu je umožněno ponechat na kruhovém objezdu přednost zprava. Poté, co se proti této změně zvedl odpor v médiích, vydalo v dubnu 2016 ministerstvo dopravy k vyhlášce metodický pokyn, ve kterém se konstatuje, že v naprosté většině případů je nezbytné umístit ke značce „Kruhový objezd“ také značky upravující přednost, protože je třeba vzít v potaz skutečnost, že přednost vozidel nacházejících se na kruhovém objezdu je širokou veřejností vnímána jako standardní a samozřejmá a navíc by se při neumístění zmiňovaných značek mohl kruhový objezd při vyšším provozu ucpávat, přičemž zákon o silničním provozu stanovuje podmínku, že značením nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Ministr dopravy Ťok k tomu uvedl: „Mrzí mě, že k takovým nejasnostem vůbec došlo. Úředníci dávali do pořádku vyhlášku k silničnímu zákonu a bohužel u některých částí vznikly nejasnosti až po uvedení do praxe.“
C02acr.jpgC 2a Přikázaný směr jízdy přímoPřikazuje jízdu směrem, kterým šipka ukazuje.
Varianta pro směr přímo byla samostatně uvedena již ve vládním nařízení č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava účinném od 1. 11. 1939, někdy po válce ovšem přestala být uváděna. Jako samostatná varianta v dnešním barevném provdení byla uvedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb., předchozí vyhláška obsahovala jen vybrané příklady směrových šipek. Zároveň byla zrušena varianta, která znázorňovala jízdu „rovně esíčkem“, která je doložena nejméně od roku 1957.
C02bcr.jpgC 2b Přikázaný směr jízdy vpravoPřikazuje jízdu směrem, kterým šipka ukazuje.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb., v předchozí vyhlášce tento význam měla dnešní značka Přikázaný směr jízdy zde vpravo.
Obdobné tvarové odlišení existovalo již ve vládním nařízení č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava účinném od 1. 11. 1939, někdy po válce ovšem byla tato varianta zrušena.
C02ccr.jpgC 2c Přikázaný směr jízdy vlevoPřikazuje jízdu směrem, kterým šipka ukazuje.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Směr, který musí vozidla zachovati“, pod číslem 18 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Barevné a tvarové provedení bylo pravděpodobně velmi podobné dnešnímu, směr vlevo v nařízení zastupoval jako vzor všechny směrové varianty.
Obdobné tvarové odlišení existovalo již ve vládním nařízení č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava účinném od 1. 11. 1939, někdy po válce ovšem byla tato varianta zrušena. V dnešní podobě byla značka zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb., v předchozí vyhlášce tento význam měla dnešní značka Přikázaný směr jízdy zde vlevo.
C02dcr.jpgC 2d Přikázaný směr jízdy přímo a vpravoPřikazuje jízdu směrem, kterým šipky ukazují.
Jako příklad uvedena již ve vyhlášce 141/1960 Sb., účinné od 1. 1. 1961.
Obdobné tvarové provedení bylo uvedeno jako příklad již ve vládním nařízení č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava účinném od 1. 11. 1939.
C02ecr.jpgC 2e Přikázaný směr jízdy přímo a vlevoPřikazuje jízdu směrem, kterým šipky ukazují.
Jako samostatná varianta uvedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb., předchozí vyhláška obsahovala jen vybrané příklady směrových šipek.
C02fcr.jpgC 2f Přikázaný směr jízdy vpravo a vlevoPřikazuje jízdu směrem, kterým šipky ukazují.
Jako samostatná varianta uvedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb., předchozí vyhláška obsahovala jen vybrané příklady směrových šipek.
C03acr.jpgC 3a Přikázaný směr jízdy zde vpravoPřikazuje jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje, bezprostředně před značkou.
Jako samostatná varianta uvedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb., předchozí vyhláška obsahovala jen vybrané příklady směrových šipek. Od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. změněn význam značky, předtím měla značka význam Přikázaný směr jízdy vpravo.
C03bcr.jpgC 3b Přikázaný směr jízdy zde vlevoPřikazuje jízdu ve směru, kterým šipka ukazuje, bezprostředně před značkou.
Od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. změněn význam značky, předtím měla značka význam Přikázaný směr jízdy vlevo.
C04acr.jpgC 4a Přikázaný směr objíždění vpravoPřikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkou.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb., jako jedna z variant značky Přikázaný směr jízdy.
C04bcr.jpgC 4b Přikázaný směr objíždění vlevoPřikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkou.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb., jako jedna z variant značky Přikázaný směr jízdy.
C04ccr.jpgC 4c Přikázaný směr objíždění vpravo a vlevoPřikazuje objíždět ostrůvek, překážku apod. ve směru vyznačeném šipkami.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
C05acr.jpgC 5a Sněhové řetězyPřikazuje řidiči motorového vozidla o třech a více kolech pokračovat v jízdě až po nasazení sněhových (protiskluzových) řetězů na nejméně dvě hnací kola; to neplatí pro vozidla vybavená pneumatikami s protiskluzovými hroty.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C05bcr.jpgC 5b Sněhové řetězy – konecUkončuje platnost značky C 5a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C06acr.jpgC 6a Nejnižší dovolená rychlostPřikazuje řidiči jet nejméně rychlostí v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce. To neplatí, pokud by takovou rychlost vylučovaly provozní podmínky, například intenzita provozu, překážka provozu, nebo pokud by taková rychlost ohrožovala bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, například za mlhy nebo jiných nepříznivých povětrnostních podmínek.
Ukončuje platnost předchozí značky C 6a s jiným údajem.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961. Od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. byla ze značky vypuštěna písmena „km“.
C06bcr.jpgC 6b Konec nejnižší dovolené rychlostiUkončuje platnost značky C6a.
Od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. byla ze značky vypuštěna písmena „km“.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, škrtnutí značky bylo černé a modrou nahrazovala šedá. Od 1. 1. 1967 zrušena vyhláškou č. 80/1966 Sb. Zavedena znovu v pozměněné podobě od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
C07acr.jpgC 7a Stezka pro chodcePřikazuje chodcům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.
Značka ukončuje platnost značek C 8a, C 9a a C 10a.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově umožnila využití stezky i osobou na osobním přepravníku.
C07bcr.jpgC 7b Konec stezky pro chodceUkončuje platnost značky C 7a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C08acr.jpgC 8a Stezka pro cyklistyPřikazuje cyklistům užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky.
Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí jízdní kolo.
Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.
Pruh nebo stezku pro cyklisty lze v jejím průběhu rovněž vyznačit barevně odlišeným povrchem nebo odlišným provedením povrchu.'
Od 1. 11. 1939 byla vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava zavedena předchůdkyně této značky, v grafickém provedení typickém pro zákazové značky, uvnitř s nápisem Radweg / Pro kola. Dnešní podoba značky je doložena přinejmenším od vyhlášky 141/1960 Sb., tedy s účinností od 1. 1. 1961
Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově umožnila využití stezky i osobou na osobním přepravníku a naopak vypustila možnost užití osobou na lyžích (avšak ponechány kolečkové brusle a obdobné sportovní vybavení).
C08bcr.jpgC 8b Konec stezky pro cyklistyUkončuje platnost značky C 8a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C09acr.jpgC 9a Stezka pro chodce a cyklistyspolečnáPřikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru takto označeného společného pruhu nebo stezky. Chodci a cyklisté se nesmějí navzájem ohrozit.
Značka ukončuje platnost značek C 7a, C 8a a C 10a.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 doplněn na konec názvu značky rozlišující přívlastek.
C09bcr.jpgC 9b Konec stezky pro chodce a cyklisty společnéUkončuje platnost značky C 9a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 doplněn na konec názvu značky rozlišující přívlastek.
C10acr.jpgC 10a Stezka pro chodce a cyklisty dělenáPřikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru vyznačeného samostatného pruhu nebo stezky a označuje jejich situování. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení nebo objíždění překážky.
Značka ukončuje platnost značek C 7a, C 8a a C 9a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 doplněn na konec názvu značky rozlišující přívlastek.
C10bcr.jpgC 10b Konec stezky pro chodce a cyklisty dělenéUkončuje platnost značky C 10a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 doplněn na konec názvu značky rozlišující přívlastek.
C11acr.jpgC 11a Stezka pro jezdce na zvířetiPřikazuje jezdcům na zvířeti užít v daném směru takto označeného pruhu nebo stezky. Pruhu nebo stezky smí užít i osoba vedoucí takové zvíře. Jiným účastníkům provozu na pozemních komunikacích, než pro které je tento pruh nebo stezka určena, je jejich užívání zakázáno.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C11bcr.jpgC 11b Konec stezky pro jezdce na zvířetiUkončuje platnost značky C 11a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C12acr.jpgC 12a Přikázaný jízdní pruhPřikazuje řidiči vyznačeného druhu vozidla užít v daném směru takto označený jízdní pruh. Na takto označený jízdní pruh smí řidiči ostatních druhů vozidel vjet jen při objíždění, odbočování, otáčení nebo vjíždění na pozemní komunikaci nebo vyjíždění z ní, přitom nesmí dojít k ohrožení ani omezení řidiče vozidla, pro který je jízdní pruh označen.
V případě přikázaného jízdního pruhu pro druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol vozidla nebo vhodný nápis.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C12bcr.jpgC 12b Konec přikázaného jízdního pruhuUkončuje platnost značky C 12a.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C13acr.jpgC 13a Rozsviť světlaUkládá řidiči rozsvítit světla stanovená pro vozidlo jedoucí za snížené viditelnosti.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C13bcr.jpgC 13b Rozsviť světla – konecUkončuje platnost značky C 13a. Tím není dotčena povinnost užít stanovené osvětlení vozidla vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
C14acr.jpgC 14a Jiný příkazUkládá jiný příkaz než ten, který je možno uložit jinou značkou.
Příkaz je vyjádřen nápisem na značce, například „Přejdi na druhou stranu“.
Značka Jiný příkaz zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
C14bcr.jpgC 14b Konec jiného příkazuUkončuje platnost značky C 14a (pravidla však nespecifikují, zda pouze značku se shodným textem příkazu).
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-C15a Zimní výbava.pngC 15a Zimní výbavaPřikazuje řidiči motorového vozidla kategorie M nebo N v období od 1. listopadu do 31. března pokračovat v jízdě jen za použití zimních pneumatik, a to u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 4 mm na všech kolech a u motorových vozidel o maximální přípustné hmotnosti převyšující 3500 kg s hloubkou dezénu hlavních dezénových drážek nebo zářezů nejméně 6 mm na všech hnacích kolech. Použití zimních pneumatik může být nahrazeno použitím sněhových řetězů. Pod značkou může být umístěna dodatková tabulka E 12 s uvedením odlišné úpravy doby platnosti.
Značka zavedena vyhláškou č. 202/2008 Sb. od 1. 7. 2008. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově stanovila, že základní varianta značky platí celoročně („bez ohledu na datum“), nikoliv už jen od 1. listopadu do 31. března.
CZ-C15b Zimní výbava - konec.pngC 15b Zimní výbava – konecUkončuje platnost značky C 15a.
Značka zavedena vyhláškou č. 202/2008 Sb. od 1. 7. 2008.
Sdílet článek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno
Mohlo by vás zajímat
0 0 hlas
Hodnocení článku
Sledovat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře