Řidičské průkazy

Řidičský průkaz je veřejná listina, která osvědčuje udělení řidičského oprávnění k řízení motorových vozidel zařazených do příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění. V současné době je vydáván řidičský průkaz ve formátu plastové karty. Definici řidičských průkazů stanovuje vyhláška 31/2001 Sb. Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001 „o řidičských průkazech a o registru řidičů“.

Platnost řidičských průkazů

V současné době platí v České republice 7 typů řidičských průkazů- dříve vydané typy však bude nutné vyměnit za nové. Zde si můžete zkontrolovat, do kdy je možné používat jednotlivé typy řidičských průkazů a k jakému datu tyto řidičské průlazy přestávají platit a bude je nutné vyměnit. Všechny řidičské průkazy vydávané od 1. 7. 1964 do 30. 4. 2004 (typy 1-6) jsou nadále platné, a to i ve všech členských státech Evropské unie.

Informace potřebné pro výměnu staršího typu řidičského průkazu za nový naleznete na stránce Výměna řidičiských průkazů.

Řidičské průkazy vydané před 1. červencem 1964 (neplatný)

Řidičské průkazy vydané před 1. 7. 1964 jsou v současné době již neplatné a jejich výměna byla možná do konce roku 2002. Pokud vlastníte tento typ řidiřského průkazu, je nutné si podat novou žádost o vydání řidičského průkazu.

Řidičský průkaz – Typ 1 (neplatný)

Řidičský průkaz typu 1 byl vydáván od 1. 7. 1964 do roku 1986. Tento typ řidičského průkazu bylo nutné vyměnit nejpozději do 31. prosince 2007 – v tuto chvíli již není platný.

Řidičský průkaz – Typ 2 (neplatný)

Řidičský průkaz typu 2 byl vydáván v letech 1987 až 1991. Tento typ řidičského průkazu přestal platit ke konci roku 2007 – v tuto chvíli již není platný.

Řidičský průkaz – Typ 3 (neplatný)

Řidičský průkaz typu 3 byl vydáván od roku 1992 do roku 1993. Stejně jako řidičské průkazy typu 1 a 2, platil tento typ řidičského průkazu pouze do 31. prosince 2007 a v tuto chvíli tedy již neplatí

Řidičský průkaz – Typ 4 (neplatný)

Řidičský průkaz typu 4 byl vydáván v letech 1993-1996. Platnost tohoto typu řidičského průkazu byla stanovena do konce roku 2010. Výměna řidičského průkazu proto musí proběhnout do 31. prosince 2010.

Řidičský průkaz – Typ 5 (neplatný)

Řidičský průkaz typu 5 byl vydáván od roku 1997 do roku 2000. Stejně jako v případě řidičského oprávnění typu 4, i platnost řidičského průkazu typu 5 končí k 31. 12. 2010.

Řidičský průkaz – Typ 6 (neplatný)

Řidičský průkaz typu 6 byl vydáván od roku 2001 do 30. dubna 2004. Výměnu těchto řidičských průkazů stačí provést až později- jejich platnost končí k 31. prosinci 2013.

Řidičský průkaz – Typ 7

Řidičský průkaz typu 7 je posledním typem řidičských průkazů, které se v České republice vydávají (od 1. května 2004). Výměna tohoto typu řidičského průkazu není nutná.

ridicsky prukaz typ 7 zadni strana 2      ridicsky prukaz typ 7 predni strana

 

Řidičský průkaz – Typ 8

nově vydaný řidičský průkaz od 19. 1. 2013
datum platnosti je uveden na přední straně řidičského průkazu v položce 4b

  • nově vydávaný ŘP (od 19.1.2013) je podle § 1 vyhlášky č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů, dokument typu plastové polykarbonátové karty o velikosti 54 x 86 mm (velikost telefonních nebo bankovních karet). Svým provedením odpovídá vzoru řidičského průkazu, který je stanoven platnými právními předpisy Evropské unie.
  • podklad (jádro) je růžové barvy přecházející v modrou a bílou a na přední straně je v horní části označen nápisem „ŘIDIČSKÝ PRŮKAZ ČESKÁ REPUBLIKA“, logem Evropské unie a rozeznávacím znakem vydávajícího státu „CZ“
  • ŘP podle vzoru EU je uznatelný pro řízení vozidla v rámci Evropské unie a podobně jako předchozí typ je uznáván i v ostatních státech „Úmluv o silničním provozu“ (Ženeva-1949, Vídeň-1968)
  • nový ŘP má stanovenou dobu platnosti 5 let (uveneno v položce 4b), pokud osvědčuje i řidičská oprávnění skupin C1, C1+E,C, C+E, D1, D1+E,D a D+E, v ostatních případech se vydává s dobou platnosti na 10 let, tj. pro skupiny ŘO AM, A1, A2, A, B1, B, B+E a T
  • výroba ŘP probíhá centralizovaným způsobem, obdobně jako je tomu u občanských průkazů a cestovních dokladů

RPod1912013 2

 

Další odkazy
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno