Skupina A

  • Motocykly s postranním vozíkem nebo bez něj.
  • Tříkolová motorová vozidla nespadající do skupiny A1 (tj. s vyšším výkonem než 15 kW).

Řidičské oprávnění pro skupinu A platí i pro vozidla skupin A2 a A1.

Řidičské oprávnění pro skupinu A opravňuje také k řízení čtyřkolových vozidel o výkonu motoru do 15 kW a hmotnosti v nenaloženém stavu do 400 kg.

24 let(21 let jen pro tříkolová vozidla,

20 let po dvou letech držení skupiny A2, pro nižší věk možná výjimka pro soutěže)

Další odkazy
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno