VyobrazeníČíslo a názevVýznam, užití a poznámky
Czech Republic road sign A 1a.svgA 1a Zatáčka vpravoUpozorňuje na směrový oblouk.
Jako samostatná varianta zavedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Czech Republic road sign A 1b.svgA 1b Zatáčka vlevoUpozorňuje na směrový oblouk.
Jako samostatná varianta zavedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Czech Republic road sign A 2a.svgA 2a Dvojitá zatáčka, první vpravoUpozorňuje na dva po sobě následující protisměrné směrové oblouky.
Předchůdce této značky s názvem Zatáčka pod číslem 2, tehdy jako bílý symbol na modrém podkladu, byl oficiálně zaveden od 1. 11. 1935 vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. v rámci první šestice oficiálně zavedených dopravních značek.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby.
Jako samostatná varianta pro označení dvojité zatáčky zavedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961. Od 31. 1. 2001 se vyhláškou č. 30/2001 Sb. mírně změnil tvar symbolu.
Czech Republic road sign A 2b.svgA 2b Dvojitá zatáčka, první vlevoUpozorňuje na dva po sobě následující protisměrné směrové oblouky.
Jako samostatná varianta zavedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Od 31. 1. 2001 se vyhláškou č. 30/2001 Sb. mírně změnil tvar symbolu.
Czech road sign A03.svgA 3 KřižovatkaUpozorňuje na křižovatku, kde není přednost v jízdě upravena svislými dopravními značkami.
Předchůdce této značky s názvem Křižovatka pod číslem 3, tehdy jako bílý symbol na modrém podkladu, byl oficiálně zaveden od 1. 11. 1935 vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. v rámci první šestice oficiálně zavedených dopravních značek.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby.
Czech Republic road sign A 4.svgA 4 Křižovatka s kruhovým objezdemUpozorňuje na křižovatku s kruhovým objezdem.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přejmenována z názvu Pozor, kruhový objezd na název Křižovatka s kruhovým objezdem.
Czech Republic road sign A 5a.svgA 5a Nebezpečné klesáníUpozorňuje na úsek, kde klesání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí klesání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace.
Zavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957.
Czech Republic road sign A 5b.svgA 5b Nebezpečné stoupáníUpozorňuje na úsek, kde stoupání pozemní komunikace přesahuje 10 % nebo kde místní podmínky činí stoupání nebezpečným; vyznačen je skutečný sklon pozemní komunikace.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Czech Republic road sign A 6a.svgA 6a Zúžená vozovka (z obou stran)Upozorňuje na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka, nebo například kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku.
Zavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957.
Czech Republic road sign A 6b.svg
CZ-A06b Zúžená vozovka (z jedné strany) (převrácená).jpg
A 6b Zúžená vozovka (z jedné strany)Upozorňuje na místo, kde se oproti předcházejícímu úseku zužuje vozovka, nebo například kde se přibližuje tramvajová kolej k chodníku. Symbol může být obrácen, na značce je vyznačena skutečná strana zúžení.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Czech Republic road sign A 7a.svgA 7a Nerovnost vozovkyUpozorňuje na jednotlivé hrboly, výtluky, stružky nebo na úsek s nerovným povrchem vozovky.
Předchůdce této značky s názvem Stružka pod číslem 1, tehdy jako bílý symbol na modrém podkladu, byl oficiálně zaveden od 1. 11. 1935 vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. v rámci první šestice oficiálně zavedených dopravních značek.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby, značka dostala název Příčná stružka.
Czech Republic road sign A 7b.svgA 7b Zpomalovací práhUpozorňuje na umělou nerovnost na vozovce.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 vypuštěno z názvu značky slovo Pozor.
Czech Republic road sign A 8.svgA 8 Nebezpečí smykuUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít ke smyku vozidla.
Zavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957.
Od 31. 1. 2001 se vyhláškou č. 30/2001 Sb. mírně změnil tvar symbolu.
Czech Republic road sign A 9.svgA 9 Provoz v obou směrechUpozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je na rozdíl od předcházejícího úseku dočasný nebo trvalý provoz v obou směrech; značky se užívá i při ukončení směrově rozdělené pozemní komunikace.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
Czech Republic road sign A 10.svgA 10 Světelné signályUpozorňuje řidiče na místo, kde je provoz na pozemní komunikaci řízen světelnými signály, které by jinak neočekával, nebo kde nejsou viditelné z dostatečné vzdálenosti.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. (pod názvem „Pozor, světelné znamení!“).
Czech Republic road sign A 11.svgA 11 Přechod pro chodceUpozorňuje předem v obci v odůvodněných případech, například v nepřehledném úseku pozemní komunikace, a mimo obec vždy na přechod pro chodce.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Od 1. 1. 1976 bylo vyhláškou č. 100/1975 Sb. staré značení přechodu přerušovanými čarami (podobné dnešní značce přejezdu pro cyklisty či místa pro přecházení vozovky) na značce nahrazeno zebrovým přechodem, který se ke stejnému datu stal jediným přípustným vodorovným značením přechodu.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 vypuštěno z názvu značky slovo Pozor.
Chodci.svgA 12a ChodciUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace s možností zvýšeného výskytu chodců anebo častého přecházení chodců přes pozemní komunikaci v místě, kde není zřízen přechod pro chodce, např. v místě pro přecházení.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
Czech Republic road sign A 12.svgA 12b DětiUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde se v její blízkosti děti často pohybují nebo shromažďují, přecházejí vozovku nebo kde hrozí zvýšené nebezpečí jejich nenadálého vběhnutí do vozovky.
Od 31. 1. 2001 se vyhláškou č. 30/2001 Sb. mírně změnil tvar symbolu.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přečíslována z A 12 na A 12b v souvislosti se zavedením značky Chodci.
CZ-A12c Osoby na osobních přepravnících (2016).jpgA 12c Osoby na osobních přepravnícíchOd 21. 3. 2016 – zavedena vyhláškou 84/2016 Sb.
Czech Republic road sign A 13.svgA 13 ZvířataUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu domácích zvířat na pozemní komunikaci.
Zavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957.
CZ traffic sign A13 - Horse.svgVyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově umožnila alternativně použít i jiný určený symbol zvířete. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015, stanovící určené symboly, obsahuje v kapitole 2 (Druhy vozidel a skupiny chodců) obrázek koně ve významu „koně“ a obrázek žáby ve významu „obojživelníci“, kapitolu symbolů zvířat příloha neobsahuje.
Czech Republic road sign A 14.svgA 14 ZvěřUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může docházet k častému výskytu zvěře na pozemní komunikaci.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Pozor Výskyt Žab.svgVyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově umožnila alternativně použít i jiný určený symbol volně žijícího živočicha. Příloha č. 7 k vyhlášce č. 294/2015, stanovící určené symboly, obsahuje v kapitole 2 (Druhy vozidel a skupiny chodců) obrázek koně ve významu „koně“ a obrázek žáby ve významu „obojživelníci“, kapitolu symbolů zvířat příloha neobsahuje.
Czech Republic road sign A 15.svgA 15 Práce na silniciUpozorňuje na práci na pozemní komunikaci, popřípadě jejich součástech nebo příslušenstvích, která by mohla ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo při níž by mohli být provozem na pozemní komunikaci ohroženi pracovníci tuto činnost vykonávající.
§ 7 vládního nařízení č. 100/1938 Sb. n. a z., účinného od 28. 5. 1938, slovně stanovil: Před zábranami uzavřeného úseku nebo před pracovištěm, které nevyžaduje uzavření silnice nebo cesty, musí býti postavena v předepsané vzdálenosti příslušná výstražná značka, opatřená od soumraku do svítání nebo za špatné viditelnosti červeným světlem.
Značka zavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957. Od 31. 1. 2001 se vyhláškou č. 30/2001 Sb. mírně změnil tvar symbolu.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 byla přejmenována z názvu Práce na název Práce na silnici.
Czech Republic road sign A 16.svgA 16 Boční vítrUpozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde nenadálý prudký boční vítr může ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.
Zavedena od 1. 7. 1971 vyhláškou č. 42/1971 Sb.
Czech Republic road sign A 17.svgA 17 Odlétávající štěrkUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde je na vozovce ve větší míře volný štěrk, který by mohl ohrozit bezpečnost účastníků provozu na pozemních komunikacích.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Czech Republic road sign A 18.svg
CZ-A18 Padající kamení (převrácená).jpg
A 18 Kamení na vozovceUpozorňuje na místo nebo úsek pozemní komunikace, kde může dojít k sesuvům nebo padání kamenů na vozovku; symbol může být obrácen.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 byla přejmenována z názvu Padající kamení na název Kamení na vozovce. Vyhláška 294/2015 Sb. nepřevzala ustanovení, že značka může být stranově obrácena. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Czech Republic road sign A 19.svgA 19 CyklistéUpozorňuje na místo, kde cyklisté vjíždějí na vozovku nebo ji přejíždějí, anebo na úsek, kde se cyklisté často vyskytují.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Czech Republic road sign A 20.svgA 20 LetadlaUpozorňuje na místo, kde v malé výšce nad pozemní komunikací přelétávají letadla.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Czech Republic road sign A 21.svgA 21 TunelUpozorňuje na tunel, kde platí pravidla provozu na pozemních komunikacích pro chování v tunelu.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 vypuštěno z názvu značky slovo Pozor.
Czech Republic road sign A 22.svgA 22 Jiné nebezpečíUpozorňuje na jiná nebezpečí než ta, která je možno označit příslušnou výstražnou značkou; druh nebezpečí se vyznačuje na dodatkové tabulce vhodným symbolem nebo nápisem.
Od 1. 1. 1976 byla vyhláškou č. 100/1975 Sb. změněna podoba značky, dosavadní „doutník“ byl nahrazen vykřičníkem.
Předchůdce této značky s názvem Nebezpečí jiná než 1–5 byl pod číslem 6, tehdy jako bílý symbol na modrém podkladu, oficiálně zaveden od 1. 11. 1935 vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. v rámci první šestice oficiálně zavedených dopravních značek. Od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. přibyla pod číslem 7 v části A ještě varianta prázdného modrého trojúhelníkového rámu bez výplně, označující jakékoliv nebezpečí v krajích, kde atmosférické podmínky činí použití značek podle předchozích vzorů neúčelným.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby, značka získala název Obecně nebezpečná místo a horská varianta značky byla zrušena.
Czech Republic road sign A 23.svgA 23 KolonaUpozorňuje na nebezpečí výskytu kolony stojících nebo pomalu jedoucích vozidel.
Zavedena s účinností od 1. října 1997 vyhláška č. 223/1997 Sb., novelizující původní federální vyhlášku 99/1989 Sb.
Czech Republic road sign A 24.svgA 24 NáledíUpozorňuje na úsek se zvýšeným nebezpečím častého výskytu náledí na vozovce.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb., nahradila dodatkovou tabulku E 6b Nebezpečí náledí z předchozí vyhlášky, která byla zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
Czech Republic road sign A 25.svgA 25 TramvajUpozorňuje, jestliže je to nutné v zájmu bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích, zejména na místo, kde tramvaj křižuje směr jízdy ostatních vozidel.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
Czech Republic road sign A 26.svgA 26 MlhaUpozorňuje na výskyt mlhy, případně kouře, snižujících viditelnost.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
Czech Republic road sign A 27.svgA 27 NehodaUpozorňuje na místo dopravní nehody.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
Czech Republic road sign A 28.svgA 28 Nebezpečná krajniceUpozorňuje na úsek pozemní komunikace, kde je nebezpečné vjet na krajnici.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb., nahradila dodatkovou tabulku E 6c podle předchozí vyhlášky. Dodatková tabulka E 6 Nebezpečná krajnice byla zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Czech Republic road sign A 29.svgA 29 Železniční přejezdse závoramiUpozorňuje na železniční přejezd vybavený celými nebo polovičními závorami.'
Předchůdce této značky s názvem Chráněný přejezd dráhy pod číslem 4, tehdy jako bílý symbol na modrém podkladu, byl oficiálně zaveden od 1. 11. 1935 vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. v rámci první šestice oficiálně zavedených dopravních značek.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby.
Czech Republic road sign A 30.svgA 30 Železniční přejezd bez závorUpozorňuje na železniční přejezd nevybavený závorami.
Od 1. 1. 1990 byla vyhláškou č. 99/1989 Sb. zrušena podobná dopravní značka Vlečkový přejezd, která byla tvořena značkou Jiné nebezpečí, doplněnou o dodatkovou tabulkou se symbolem shodným se symbolem na značce železničního přejezdu bez závor.
Předchůdce této značky s názvem Nechráněný přejezd dráhy pod číslem 5, tehdy jako bílý symbol na modrém podkladu, byl oficiálně zaveden od 1. 11. 1935 vládním nařízením č. 203/1935 Sb. n. a z. v rámci první šestice oficiálně zavedených dopravních značek. Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby.
Czech road sign A31a.svgA 31a Návěstní deska(240 m)Předem upozorňuje na železniční přejezd. Šikmé pruhy na značce směřují ke středu vozovky.
Nad tuto značku se umísťuje značka A 29 nebo značka A 30; pokud je však vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 240 m, umisťuje se značka označující druh přejezdu nad značku A 31b nebo A 31c.
Návěstní desky se neužívají před přejezdem tramvajové dráhy označeným značkou P 5 Dej přednost v jízdě tramvaji!
Předchůdce této značky s názvem „Značka před přejezdem dráhy na všech státních silnicích a na nestátních silnicích se silnou automobilovou dopravou“ byl pod čísly 9 a 10 (podle toho, se kterou výstražnou značkou byl kombinován), zaveden od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. – tehdy v podobě bílých pruhů na modrém podkladu, přičemž bílé pruhy byly opatřeny bílými odrazkami.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby, horní okraj značky byl zkosen ve směru šikmých pruhů.
Od 1. 1. 1967 vyhláška č. 80/1966 Sb. zrušila varianty s opačným sklonem pruhů, určené k umisťování na levé straně komunikace, zároveň bylozrušeno zkosení horního okraje návěstních desek.
Czech road sign A31b.svgA 31b Návěstní deska (160 m)Předem upozorňuje na železniční přejezd.
Předchůdce této značky s názvem „Značka před přejezdem dráhy na všech státních silnicích a na nestátních silnicích se silnou automobilovou dopravou“ byl pod číslem 11 v části A zaveden od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. – tehdy v podobě bílých pruhů na modrém podkladu, přičemž bílé pruhy byly opatřeny bílými odrazkami.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby, horní okraj značky byl zkosen ve směru šikmých pruhů.
A31c.svgA 31c Návěstní deska (80 m)Předem upozorňuje na železniční přejezd.
Pokud je vzdálenost od předchozího železničního přejezdu kratší než 160 metrů, umisťuje se nad tuto značku dopravní značka označující druh přejezdu, a pokud je kratší než 80 metrů, umisťuje se pod značkou druhu přejezdu dodatková tabulka E 3a označující vzdálenost k přejezdu. Je-li vzdálenost mezi dvěma přejezdy kratší než 30 metrů, je tato skupina značek pro oba přejezdy společná a pod značkou A 30 je umístěna dodatková tabulka E 1 označující počet přejezdů.
Pro označení železničního přejezdu na odbočující pozemní komunikaci se nad návěstními deskami užívá dodatkové tabulky E 7b Směrová šipka, je-li však odbočující komunikace menšího dopravního významu, umisťují se značky jen na ní a obdobně se uplatní zásady pro zkrácené vzdálenosti.
K vyznačení tvaru křížení pozemní komunikace s dráhou lze užít dodatkové tabulky E 10 Tvar křížení pozemní komunikace s dráhou, umístěné nad značkou A 31c.
Předchůdce této značky s názvem „Značka před přejezdem dráhy na všech státních silnicích a na nestátních silnicích se silnou automobilovou dopravou“ byl pod číslem 12 v části A zaveden od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. – tehdy v podobě bílých pruhů na modrém podkladu, přičemž bílé pruhy byly opatřeny bílými odrazkami. Výstražná značka se tehdy umisťovala na nejvzdálenější návěstní desku, nikoliv na nejbližší jako dnes.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava barevné uspořádání upraveno do dnešní podoby, horní okraj značky byl zkosen ve směru šikmých pruhů.
Czech Republic road sign A 32a.svgA 32a Výstražný kříž pro železniční přejezd jednokolejnýOznačuje železniční přejezd. Umísťuje se bezprostředně před železničním přejezdem.
V přehledech dopravního značení uváděn přinejmenším od roku 1957, pravděpodobně se ale používal daleko dříve.
A32b CZ.svgA 32b Výstražný kříž pro železniční přejezd vícekolejnýOznačuje železniční přejezd. Umísťuje se bezprostředně před železničním přejezdem.
Jako samostatná varianta zavedena vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Podoba kříže změněna od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
Pohyblivý most (cz).svg
Czech Republic road sign A 33.svg
A 33 Pohyblivý mostUpozorňuje na blízkost pohyblivého mostu.
Zavedena vyhláškou č. 91/2009 Sb. s účinností od 21. dubna 2009. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 byla změněna podoba značky (zobrazení vody dvěma odstíny modré nahrazeno černými vlnovkami). Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
Czech Republic road sign A 34.svgA 34 NábřežíUpozorňuje na úsek pozemní komunikace směřující na nechráněné nábřeží nebo břeh vodní plochy.
Zavedena vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016.
Sdílet článek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno
Mohlo by vás zajímat
0 0 hlas
Hodnocení článku
Sledovat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře