VyobrazeníČíslo a názevVýznam, užití a poznámky
B01cr.svgB 1 Zákaz vjezduvšech vozidel (v obou směrech)Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy všech vozidel“, pod číslem 1 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z.. Červený lem byl širší, jinak podoba zůstala stejná.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby.
B02cr.jpgB 2 Zákaz vjezdu všech vozidelZakazuje vjezd v protisměru do jednosměrné pozemní komunikace.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zakázaný směr jízdy nebo zakázaný vjezd všech vozidel“, pod číslem 2 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Podoba byla téměř shodná s dnešní.
Od 1. 11. 1939 byly vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava upraveny proporce symbolu, bílá čára se zúžila a dosahovala téměř ke kraji značky.
B03acr.jpgB 3a Zákaz vjezdu všech motorových vozidel s výjimkou motocyklů bez postranního vozíkuPředchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy automobilů“, pod číslem 3 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symbol modrý a automobil staršího vzhledu.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby. Přibyla značka Zákaz jízdy o nedělích a svátcích, která vypadala téměř shodně, jen místo siluety automobilu byl jeho obrys, tato varianta se již po válce neobjevila. Po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957, značka získala dnešní význam, resp. název.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 přečíslována z B 3a na B 3 v souvislosti se zrušením značky Zákaz vjezdu osobních automobilů.
B03bcr.jpgB 3b Zákaz vjezdu osobních automobilůZavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb. Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 zrušena. Dopravní značky a dopravní zařízení umístěné přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, které svým provedením této vyhlášce neodpovídají, pozbývají platnosti uplynutím dne 31. prosince 2025.
B04cr.jpgB 4 Zákaz vjezdu nákladních automobilůPodle vyhlášky 30/2001 Sb. značka platila pro nákladní automobily i pro tahače přívěsu nebo návěsu a speciální automobily o celkové hmotnosti převyšující 3 500 kg, neplatila však pro obytné automobily. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 vypustila podmínku hmotnosti. tj. zákaz se nově vztahuje i na daná vozidla s nejvyšší povolenou hmotností pod 3,5 tuny.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, s názvem „Zákaz vjezdu nákladních automobilů, jejichž celková váha (uvedená v OTP) přesahuje vyznačenou mez“. Pod symbolem nákladního automobilu byl na značce hmotnostní údaj, variantu bez něj vyhláška neobsahovala. Od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. zavedena základní podoba značky bez dosavadního hmotnostního údaje, značka však i bez údaje platila pouze pro nákladní automobily od určité váhy.
CZ-B04 Zákaz vjezdu nákladních automobilů (12 t) (2016).jpg Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 v souvislosti se změnou významu základní varianty značky uvádí variantní provedení značky s hmotnostním údajem pod symbolem ve značce. Je-li na dodatkové tabulce nebo na značce pod symbolem nákladního automobilu uvedena hodnota nejvyšší povolené hmotnosti (uvádí se v tunách), platí značka pro vozidla o nejvyšší povolené hmotnosti převyšující tuto hodnotu. U jízdní soupravy je rozhodný součet nejvyšších povolených hmotností všech vozidel soupravy.
B05cr.jpgB 5 Zákaz vjezdu autobusůZavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
B06cr.jpgB 6 Zákaz vjezdu traktorůPlatí i pro jednonápravové traktory, motorové ruční vozíky a pracovní stroje samojízdné.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
B07cr.jpgB 7 Zákaz vjezdu motocyklůPředchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy motorových kol“, pod číslem 4 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symbol modrý.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby, značka byla přejmenována na Zákaz jízdy motocyklů. Přibyla značka Zákaz jízdy o nedělích a svátcích, která vypadala téměř shodně, jen místo siluety motocyklu byl jeho obrys, tato varianta se již po válce neobjevila.
B08cr.jpgB 8 Zákaz vjezdu jízdních kolPředchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy cyklistů“, pod číslem 8 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symbol modrý.
Zavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957.
B09cr.jpgB 9 Zákaz vjezdu potahových vozidelPředchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy povozů, čítajíc v to i ruční vozíky“, pod číslem 9 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symbol modrý. V protektorátním nařízení z roku 1939 nebyla obsažena. Znovu zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, pod názvem Zákaz vjezdu povozů.
B10cr.jpgB 10 Zákaz vjezdu ručních vozíkůZakazuje vjezd ručním vozíkům o celkové šířce větší než 600 mm.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy ručními vozíky“, pod číslem 10 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symbol modrý.
B11cr.jpgB 11 Zákaz vjezdu všech motorových vozidelPředchůdkyně této značky byla pod shodným názvem, pod číslem 5 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symboly modré, automobil staršího vzhledu. V protektorátním nařízení z roku 1939 taková značka nebyla obsažena. Znovu se objevila po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957.
B12cr.jpgB 12 Zákaz vjezdu vyznačených vozidelZakazuje vjezd vozidlům druhů vyznačených symboly ze značek B 3b až B 10, B 17 až B 19 a B 33; umístění symbolů může být libovolné, přičemž jedno pole (výseč), zpravidla levé nebo horní, může zůstat neobsazené.
Zavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
B13cr.jpgB 13 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnostpřesahuje vyznačenou mezU jízdní soupravy se vztahuje na jednotlivá vozidla soupravy.
Je-li značka doplněna dodatkovou tabulkou E 12 Text s nápisem „Jediné vozidlo … t“, smí do takto označeného úseku vjet vozidlo, jehož okamžitá hmotnost, a jde-li o soupravu, okamžitá hmotnost všech vozidel soupravy, sice přesahuje údaj na značce, nikoliv však údaj na tabulce.
Od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. bylo malé t nahrazeno velkým T, od 1. 1. 1976 bylo vyhláškou č. 100/1975 Sb. písmeno T opět nahrazeno malým písmenem t.
Předchůdkyně této značky byla pod názvem „Zákaz jízdy vozidel, jejich váha přesahuje vyznačenou mez“, pod číslem 6 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, písmo modré, desetiny psány polovičním písmem za desetinnou tečkou, tuny značeny malým písmenem t. Samostatná varianta značky pod číslem 7 obsahovala navíc symbol ze značky Zákaz jízdy automobilů a vztahovala pouze na motorová vozidla.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby. Kombinovaná varianta značky již v nařízení není uvedena.
B14cr.jpgB 14 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž okamžitá hmotnost připadající na nápravu přesahuje vyznačenou mezZavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
B15cr.jpgB 15 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž šířka přesahuje vyznačenou mezRozhodující je okamžitá šířka vozidla včetně nákladu.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy vozidel, jejichž šířka přesahuje udanou mez“, pod číslem 16 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symboly a písmo modré, písmeno m v podobě horního indexu za číslem.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby.
B16cr.jpgB 16 Zákaz vjezdu vozidel, jejichž výška přesahuje vyznačenou mezRozhodující je okamžitá výška vozidla včetně nákladu.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy vozidel, jejichž výška přesahuje udanou mez“, pod číslem 17 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symboly a písmo modré, písmeno m v podobě dolního indexu za číslem, desetiny uvedeny poloviční velokostí písma za desetinnou tečkou.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby.
B17cr.jpg
CZ-B17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav, jejichž délka přesahuje vyznačenou mez (2016).jpg
B 17 Zákaz vjezdu vozidel nebo souprav vozidel, jejichž délka přesahuje vyznačenou mezRozhodující je okamžitá délka vozidla nebo soupravy včetně nákladu.
Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 mírně mění podobu značky, ve vzoru se zvětšilo písmo údaje. Značky umístěné před účinností této vyhlášky, které svým provedením neodpovídají nové vyhlášce, pozbývají platnosti až 31. prosince 2025.
B18cr.jpgB 18 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících nebezpečný nákladZakazuje vjezd vozidlům přepravujícím výbušniny, snadno hořlavý nebo jinak nebezpečný náklad a označeným podle zvláštních předpisů (technické přílohy k Evropské dohodě ADR o silniční přepravě nebezpečných věcí)
Podoba značky výrazně změněna od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. Předchozí varianta značky byla zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
B19cr.jpgB 19 Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředíZakazuje vjezd vozidlům přepravujícím ropu nebo ropné materiály nebo jiné látky, které by mohly způsobit znečištění vody; množství a popřípadě i povaha nákladu mohou být uvedeny na dodatkové tabulce.
Od 31. 1. 2001 se vyhláškou č. 30/2001 Sb. mírně změnil tvar symbolu. Zavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 byla přejmenována z názvu Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit znečištění vody na název Zákaz vjezdu vozidel přepravujících náklad, který může způsobit ohrožení životního prostředí.
B20acr.jpgB 20a Nejvyšší dovolená rychlostZakazuje řidiči překročit rychlost v kilometrech za hodinu vyjádřenou číslem na značce; značka ukončuje platnost předcházející značky B 20a s jiným údajem.
Od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. byla ze značky vypuštěna písmena „km“.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz jízdy větší než udanou rychlostí“, pod číslem 11 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, písmo modrém nápis KM v podobě horního indexu za číslem.
Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby.
B20bcr.jpgB 20b Konec nejvyšší dovolené rychlostiUkončuje platnost značky B 20a
Ještě v roce 1957 byl Konec omezení rychlosti jedinou značkou ukončující zákaz, značka měla zhruba podobu dnešní značky Konec všech zákazů. Vyhláške č. 141/1960, účinná od 1. 1. 1961, zavedla značku zhruba v dnešní podobě.
B21acr.jpgB 21a Zákaz předjížděníZakazuje řidiči předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět. Značka ukončuje platnost značky B 22a.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz předjíždění“, pod číslem 14 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symboly modré. Místo symbolů vozidel byly na značce šipky znázorňující směr pohybu vozidel. Zhruba v dnešní podobě je podoba značky doložena nejpozději od roku 1957.
B21bcr.jpgB 21b Konec zákazu předjížděníUkončuje platnost značky B 21a.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
B22acr.jpgB 22a Zákaz předjíždění pro nákladní automobilyZakazuje řidiči nákladního automobilu o celkové hmotnosti převyšující 3500 kg předjíždět motorové vozidlo vlevo; motocykl bez postranního vozíku lze předjíždět. Značka ukončuje platnost značky B 21a.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově zakazuje nákladním automobilům o nejvyšší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny i jakoukoliv jízdu v jiném než pravém pruhu, s výjimkou objíždění. Značka se ovšem ani nadále nevztahuje na tahače přívěsu nebo návěsu, speciální automobily ani nákladní přívěsy a návěsy.
B22bcr.jpgB 22b Konec zákazu předjíždění pro nákladní automobilyUkončuje platnost značky B 22a.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
B23acr.jpgB 23a Zákaz zvukových výstražných znameníPředchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz dávati zvukové signály“, pod číslem 15 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, symbol modrý, jinak podoba prakticky shodná s dnešní. V protektorátní vyhlášce z roku 1939 značka nebyla obsažena, znovu byla zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
B23bcr.jpgB 23b Konec zákazu zvukových výstražných znameníUkončuje platnost značky B 23a.
Zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961.
B24acz.jpgB 24a Zákaz odbočování vpravoZavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957. Od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. změněn tvar šipky, rozšířený hrot a zarovnaná pata.
B24bcz.jpgB 24b Zákaz odbočování vlevoZavedena zřejmě po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957. Od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb. změněn tvar šipky, rozšířený hrot a zarovnaná pata.
B25cr.jpgB 25 Zákaz otáčeníZavedena od 1. 1. 1967 vyhláškou č. 80/1966 Sb.
B26cr.jpgB 26 Konec všech zákazůUkončuje platnost všech značek vyjadřujících zákazy nebo omezení pro jedoucí vozidla.
Zavedena od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb.
V roce 1957 (do konce roku 1960) měla zhruba tuto podobu značka Konec omezení rychlosti, která byla také jedinou dopravní značkou ukončující nějaký zákaz.
B27cr.jpg
Czech Republic road sign B 27.svg
B 27 Povinnost zastavit vozidloZakazuje řidiči pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na hraničním přechodu.
Ve spodní části značky se uvádí překlad nápisu CLO v jazyce sousedního státu.
Czech Republic road sign B 27.svgCZ-B27 Povinnost zastavit vozidlo (stop policie).jpg

Je-li na této značce místo nápisu CLO nápis STOP, značka zakazuje pokračovat v jízdě bez zastavení vozidla na místě uvedeném ve spodní části značky, například POLICIE nebo KONTROLA.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Příkaz zastaviti u celního úřadu“, pod číslem 19 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, nápis a dělicí čára modré, grafický vzor v nařízení obsahoval pouze nápis CLO v horní části. Od 1. 11. 1939 byla vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava stanovena nová podoba značky, zřejmě v černožlutém provedením typickém pro německé informativní značky, vzor v nařízení byl dokonce trojjazyčný (ZOLL-CLO / DOUANE). po válce, nejpozději vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, získala značka zhruba dnešní podobu, ještě s názvem Stůj, celní úřad! a nápisy CLO / ZOLL. Od 1. 1. 1990 vyhláškou č. 99/1989 Sb. byla značka přejmenována z názvu Celní úřad na Povinnost zastavit vozidlo. Vyhláška 294/2015 Sb., účinná od 1. 1. 2016, použila jako vzor značku s nápisy STOP / KONTROLA, použití na celnici už není ve vyhlášce zmíněno ani ve výkladu u značky, který v otevřeném výčtu uvádí možné nápisy „POLICIE“, „KONTROLA“ aj.
B28cr.jpgB 28 Zákaz zastaveníNa značce může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí.
Značka ukončuje platnost značky B 29 a značek IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP 13c.
Vzhledem k tomu, že vládní nařízení č. 100/1938 Sb. n. a z. zavádělo dvojici značek Zákaz stání a Zákaz parkování, tehdejší značka Zákaz stání zřejmě měla význam blízký dnešní značce Zákaz zastavení, ačkoliv měla podobu dnešní značky Zákaz stání. Vládní nařízení č. 242/1939 Sb. pak skutečně tuto značku přejmenovalo na Zákaz zastavení.
Podle vyhlášky 141/1960 Sb. se pro zákaz zastavení používala značka Zákaz stání s dodatkovou tabulkou s textem "Zákaz zastavení" Od 1. 1. 1967 byla vyhláškou č. 80/1966 Sb. upravena značka do dnešní podoby.
B29cr.jpgB 29 Zákaz stáníNa značce může být v dolní části červeného kruhu vyznačena doba, po kterou zákaz platí.
Značka ukončuje platnost značky B 28 a značek IP 11a až IP 11c, IP 11f až IP 12, IP 13b a IP 13c.
Od 1. 1. 1967 byly vyhláškou č. 80/1966 Sb. zavedeny ve dvou variantách značky č. 48 Střídavé stání, od 1. 1. 1976 byly vyhláškou č. 100/1975 Sb. opět zrušeny.
Předchůdkyně této značky byla s názvem „Zákaz stání“, pod číslem 11 v části B, oficiálně zavedena od 28. 5. 1938 vládním nařízením č. 100/1938 Sb. n. a z. Červený lem byl širší, jinak byla podoba shodná. Není však vyloučeno, že význam odpovídal dnešní značce Zákaz zastavení, protože současně byla zavedena pod číslem 12 značka Zákaz parkování, na níž místo modré výplně bylo modré písmeno P. Od 1. 11. 1939 bylo vládním nařízením č. 242/1939 Sb. vlády Protektorátu Čechy a Morava šířka lemu upravena zhruba do dnešní podoby. Dosavadní značka Zákaz stání nesla nově název Zákaz zastavení, značce Zákaz parkování název zůstal. Po druhé světové válce, nejpozději v roce 1957, byla tato značka zavedena ve významu zákazu stání, přičemž značka zákazu parkování se škrtnutým písmenem P byla zrušena.
Vyhláška 141/1960 Sb., účinná od 1. 1. 1961, obsahovala jako samostatný vzor značku, v níž bylo do dolní části červeného lemu bílým písmem vepsáno časové rozmezí, v němž značka platí. Vyhláška č. 80/1966 Sb. tento vzor nepřevzala.
Zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961, byla zavedena značka „Konec zákazu zastavení nebo stání“, tvořená škrtnutou zšedlou variantou značky Zákaz stání. Od 1. 1. 1967 byla vyhláškou č. 80/1966 Sb. opět zrušena a nahrazena dodatkovou tabulkou konce úseku.
B30cr.jpgB 30 Zákaz vstupu chodcůZavedena od 1. 1. 1976 vyhláškou č. 100/1975 Sb.
CZ-B30a Zákaz vjezdu osob na osobních přepravnících (2016).jpgB 30a Zákaz vjezdu osobních přepravníkůZakazuje vjezd i jízdu na osobních přepravnících, nezakazuje však jejich vedení. Původně bylo navrženo s názvem Zákaz vjezdu osob na osobních přepravnících.
Od 21. 3. 2016 – zavedena vyhláškou 84/2016 Sb.
B31cr.jpgB 31 Zákaz vjezdu pro jezdce na zvířetiZákaz platí i pro vstup osoby vedoucí takové zvíře.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
CZ-B32 Jiný zákaz.jpg
Průjezd Zakázán CZ.svg
B 32 Jiný zákazStanoví jiný zákaz než ten, který je možno vyznačit jinou značkou. Zákaz je vyjádřen nápisem na značce.
B32cr.jpg Užije-li se nápisu SMOG, je zakázána jízda (nikoliv jen vjezd) pro určená vozidla v území, pro které byla vyhlášena smogová situace podle zvláštního právního předpisu.

Czech Republic road sign B 32.svg Užije-li se nápisu „Průjezd zakázán“, podle vyhlášky 30/2001 Sb. nesměl řidič projet takto označeným úsekem, aniž by jízdu přerušil, například za účelem naložení nebo složení nákladu. Vyhláška 294/2015 Sb. již přerušení jízdy nezmiňuje, ale uvádí, že řidič nesmí bez důvodu vjet do takto označeného úseku, přičemž za takový důvod se nepovažuje objíždění dopravně složité situace nebo zkracování trasy. S účinností od 1. 1. 2016 uvádí vyhláška vzor nápisu velkými písmeny, předtím se vždy uváděly malými písmeny s prvním písmenem velkým.

CZ-B32 Jiný zákaz (CNG) (2016).jpg Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 nově uvádí příklady, že je-li na značce uveden nápis „CNG“, „LPG“ nebo jiný nápis označující druh pohonu vozidla, je vozidlům s tímto druhem pohonu zakázán vjezd do takto označeného úseku.

CZ-B32 Jiný zákaz (LPG) (2016).jpg

Značka Jiný zákaz zavedena zřejmě vyhláškou č. 141/1960, účinnou od 1. 1. 1961. Vyhlášky 141/1960 Sb., 80/1966 Sb., 100/1975 Sb. a 99/1989 Sb. uváděly vzorovou značku s textem Průjezd zakázán a v textu uvádějí ještě příklad „Nakládání a skládání zakázáno“, vyhláška 80/1966 Sb. navíc ještě příklad „Zákaz vjezdu pásových vozidel bez gumových polštářů“, přičemž podle ní přímo na značce se může uvést doba, kdy zákaz platí, což vyhláška 141/1960 Sb. zmiňuje též v paragrafu o dopravě nákladů. Vyhláška 30/2001 Sb. uváděla vzorovou značku s textem SMOG, k jejímuž významu udává upřesňující výklad, a dále v textu zmiňuje variantu s textem „Průjezd zakázán“. Vyhláška 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 uvádí jako nový vzor značku s textem „PRŮJEZD ZAKÁZÁN“, který je nově celý psán velkými písmeny. v textu pak zmiňuje ještě varianty s nápisem CNG, LPG a SMOG.
B33cr.jpgB 33 Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlemZákaz platí i pro motorová vozidla s návěsem.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
Vyhláškou 294/2015 Sb. s účinností od 1. 1. 2016 byla přejmenována z názvu Zákaz vjezdu motorových vozidel s přívěsem na název Zákaz vjezdu motorových vozidel s přípojným vozidlem.
B34cr.jpgB 34 Nejmenší vzdálenost mezi vozidlyZakazuje řidiči motorového vozidla jízdu za motorovým vozidlem jedoucím před ním ve vzdálenosti menší než vyznačené na značce.
Zavedena od 31. 1. 2001 vyhláškou č. 30/2001 Sb.
Sdílet článek
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on email
Email
Sponzorováno
Sponzorováno
Sponzorováno
Mohlo by vás zajímat
5 1 hlas
Hodnocení článku
Sledovat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře